ISO-Certifiering klar!

Vectur AB arbetar med att lösa detaljhandelns behov av logistik och transportlösningar till och i butiker. För att säkerställa att vi alltid bemöter våra kunder och kontaktpersoner på ett bra och professionellt sätt och för att tillgodose specificerade krav har vi etablerat ett ledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001 och miljö enligt ISO 14001. Certifieringen utfärdades av Svensk Certifiering i Norden AB.

Certifikat för ISO 9001:2015, certifikat nr 9001-0687-1
Certifikat för ISO 14001:2015, certifikat nr 14001-0687-1

 

Kvalitetspolicy