Kvalitetspolicy

VECTUR AB är ett dotterbolag till Exact i Butik AB som är Sveriges ledande företag inom kundvagnar och kundkorgar.

VECTUR AB tillhandhåller och tar fram kostnadseffektiva och kundanpassade lösningar för lager och logistik. Vi har en lång erfarenhet och vårt sortiment består av pall- och lagersystem, påkörningsskydd, rullburar, termoprodukter, lager- och plockvagnar samt övriga tillbehör.

Denna kvalitetspolicy uttrycker Vectur AB:s grundläggande värderingar och utgör basen för Vectur AB:s interna kvalitetsledningssystem.

Vectur AB skall:

  • Alltid bemöta våra kunder och kontaktpersoner på ett bra och professionellt sätt så att specificerade krav tillgodoses och att vi därmed blir ett självklart förstaval som leverantör.
  • Arbeta för att ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete genom att aktivt formulera kvalitetsmål baserade på vår processkartläggning.
  • Utveckla våra medarbetares kompetens kontinuerligt genom utbildning och därmed få kompetent och engagerad personal som känner ansvar för sina arbetsuppgifter.
  • Leverera våra produkter enligt fastställda kontrollinstruktioner baserade på våra kunders krav.
  • Fastställa metoder för att utvärdera om våra kunder är nöjda.
  • Hantera avvikelser och reklamationer snabbt och effektivt i vår rapportvakt.
  • Arbeta förebyggande med riskanalyser för att undvika brister och reklamationer.
  • Vara tydligt med kravspecifikationer till våra leverantörer och kontinuerligt utvärdera om kraven uppfylls.
  • Alltid se till att lagar, förordningar och föreskrifter följs.
  • Inneha fullgod ansvarsförsäkring